الخوش آمدید — الامروز Thursday 20 July 2017
وضعیت آب و هوا
Thursday 20 July 2017 02:12:01
الامروز Thursday 20 July 2017
27°
30°
27°
الفردا 21 July 2017
29°
27°
22 July 2017
29°
26°
23 July 2017
28°
25°
24 July 2017
29°
26°
Saturday 15 July 2017
Friday 14 July 2017
Monday 19 June 2017
Saturday 17 June 2017
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
تسهیلات رفاهی
‏فارسی‏English‏العربية‏Deutsch