الخوش آمدید — الامروز Monday 16 October 2017
وضعیت آب و هوا
Monday 16 October 2017 18:12:45
الامروز Monday 16 October 2017
13°
16°
13°
الفردا 17 October 2017
20°
16°
18 October 2017
18°
16°
19 October 2017
17°
16°
20 October 2017
19°
16°
Saturday 7 October 2017
Saturday 7 October 2017
Friday 6 October 2017
Tuesday 5 September 2017
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
تسهیلات رفاهی
‏فارسی‏English‏العربية‏Deutsch