الخوش آمدید — الامروز Tuesday 12 December 2017
وضعیت آب و هوا
Tuesday 12 December 2017 08:00:21
الامروز Tuesday 12 December 2017
8°
13°
11°
الفردا 13 December 2017
12°
9°
14 December 2017
11°
9°
15 December 2017
12°
9°
16 December 2017
13°
10°
Monday 11 December 2017
Friday 8 December 2017
Friday 27 October 2017
Saturday 7 October 2017
اطلاعات فرودگاه
دسترسی به فرودگاه
تسهیلات رفاهی
‏فارسی‏English‏العربية‏Deutsch