اخبار اخبار

۲۰ شهريور ۱۴۰۰
آئين کلنگ زني پروژه هاي توسعه فرودگاه شهداي رامسر
۱۷ شهريور ۱۴۰۰
برقراري پرواز فرودگاه شهداي رامسر به مقصد کيش
۱۶ شهريور ۱۴۰۰
از رئيس فرودگاه شهداي رامسر به عنوان مدير نمونه ،توانمند و ارزشي تقدير شد.
۱۴ شهريور ۱۴۰۰
توسعه فرودگاه تا يکسال آينده به سرانجام مي رسد.
۱۴ شهريور ۱۴۰۰
اسقرار هواپيما در فرودگاه رامسر در آينده نزديک
۱۳ شهريور ۱۴۰۰
آئين کلنگ زني پروژه هاي توسعه فرودگاه شهداي رامسربرگزار شد.
۴ خرداد ۱۴۰۰
بازديد کارشناسان شبکه بهداشت ودرمان رامسر از فرودگاه شهداي رامسر
۴ خرداد ۱۴۰۰
تست رپيد کرونا از تمامي کارکنان و واحد هاي مستقر در فرودگاه شهداي رامسر
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
رئيس و دادستان رامسر از فرودگاه شهداي رامسر بازديد کردند.
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
ايمان پوررمضان مسئول روابط عمومي فرودگاه شهداي رامسردر بخش شبکه هاي اجتماعي، به عنوان نفربرتر معرفي شد.
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
ضد عفوني خودروها
۷ بهمن ۱۳۹۹
اتمام عمليات آزادسازي املاک تملک شده در فرودگاه شهداي رامسر
۵ بهمن ۱۳۹۹
عمليات مستمر ميکروب زدايي در فرودگاه شهداي رامسر
۱ آذر ۱۳۹۹
امضاي تفاهم نامه طرح اضطراري فرودگاه شهداي رامسر
۱ آذر ۱۳۹۹
آئين کريم ومعارفه فرماندهان پليس فرودگاه شهداي رامسر انجام شد.
۲۰ مهر ۱۳۹۹
عمليات تب سنجي و ضد عفوني نمودن روزمره در فرودگاه رامسر
۲۰ مهر ۱۳۹۹
برنامه پروازي فرودگاه رامسر ،مهر 99
۲۰ مهر ۱۳۹۹
حاتمي مدير نمونه رامسر شد.
۵ شهريور ۱۳۹۹
رونمايي ازطرح توسعه فرودگاه رامسر درهفته دولت
۲۱ تير ۱۳۹۹
ورود بدون ماسک به فرودگاه رامسر ممنوع مي باشد.