نمایش محتوا نمایش محتوا

حمل ونقل عمومی در فرودگاه رامسر به صورت استفاده از تاکسی مستقر در فرودگاه می باشد.