نمایش محتوا نمایش محتوا

 مسیر های پروازی فرودگاه رامسر به شرح ذیل می باشد.

مسیر:  تهران - رامسر - تهران همه روزه با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر)

مسیر : اصفهان - رامسر- اصفهان روزهای شنبه و چهارشنبه با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر)

مسیر :رامسر- مشهد - رامسرروزهای یکشنبه و چهار شنبه با هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(ایران ایر)