خبر خبر

تقدير از کروي پروازي
تقديراز کروي پروازي ايران اير

استقبال از اولین گروه مسافران پرواز اصفهان به رامسر.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه رامسر: روز یکشنبه 97.1.5 مهندس خازنی رئیس فرودگاه رامسر به استقبال مسافرین اولین پرواز اصفهان به رامسر رفتند وبا اهدای هدیه از کروی پروازی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تقدیر نمودند.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط