خبر خبر

کنسلي پرواز
به دليل بدي هوا پرواز تهران به رامسر کنسل شد.

پرواز تهران رامسر تهران کنسل شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه رامسر: پرواز شماره3322و3323هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مسیر تهران -رامسر -تهران به دلیل بدی هوا ودید کم کنسل شد.

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط