خبر خبر

توسعه ترمينال
توسعه ترمينال و بهره برداري از باند جديد فرودگاه رامسر

تملک اراضي فرودگاه ساري براي نصب ILS/تدوين طرح جامع فرودگاه هاي رامسر و نوشهر در سال 97

مديرکل فرودگاه هاي استان مازندران با اشاره به تملک اراضي به مساحت 10 هکتار براي نصب سامانه ILS در فرودگاه ساري، از تحويل اين سامانه و بهره برداري آن در آينده نزديک خبر داد.

سعداله وطنخواه در گفت و گو با روابط عمومي شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران، به معرفي مهمترين اقدامات انجام شده در فرودگاه هاي ساري، نوشهر و رامسر پرداخت و عنوان كرد: ما اراضي فرودگاه رامسر را احيا كرده ايم و مستندسازي براي اخذ سند انجام شده است. همچنين مستندسازي اراضي فرودگاه هاي ساري و نوشهر نيز درحال نهايي شدن است و به زودي سند آنها دريافت مي شود.

وي با اشاره به افزايش 33 درصدي درآمد مالي اداره كل فرودگاه هاي استان مازندران افزود: در وصول مطالبات فرودگاه ها نسبت به سال 95 رشد 2.6 درصدي را به دست آورديم.

مديركل فرودگاه هاي استان مازندران با اشاره به تملك اراضي 10 هكتاري به ارزش 14 ميليارد تومان براي نصب سامانه ILS فرودگاه ساري گفت: سال 96 مطالعات برطرف كردن نواقص پروازي مربوط به دكل هاي برق مستقر در باند كه بخشي از سطوح پروازي فرودگاه ساري را غير قابل بهره برداري كرده بود، انجام شد.

وي افزود: سال 96 احداث ساختمان ترمينال مستقبلين فرودگاه ساري به پيشرفت 93 درصدي رسيد و ساختمان هاي ايمني زميني و مهمانسراي فرودگاه ساري بهسازي شدند.

وطنخواه از توسعه 1200 متر مربعي ترمينال فرودگاه نوشهر خبر داد و گفت: طي سال 96 برج مراقبت و مجمع رفاهي همچنين گيت سپاه فرودگاه نوشهر بازسازي شدند.

مديركل فرودگاه هاي استان مازندران در معرفي مهمترين برنامه هاي اين اداره كل در سال 97 توضيح داد: سال 96 مناقصه توسعه اپرون فرودگاه ساري برگزار شد كه سال 97 اجرا مي شود. همچنين سال 96 مطالعات طرح جامع فرودگاه ساري انجام شده است كه سال 97 اين مطالعات را براي فرودگاه هاي نوشهر و رامسر انجام مي دهيم.

وي افزود: سال 97 توسعه اراضي از سمت باند 16 فرودگاه ساري براي نصب چراغ هاي روشنايي انجام مي شود. همچنين بهسازي ساختمان ايمني زميني و افزايش پروازهاي فرودگاه نوشهر در دستور كار است.

وطنخواه همچنين از برنامه ريزي براي بهسازي ترمينال و بهره برداري از باند جديد فرودگاه رامسر خبر داد.

 

-------------------------------------
نظرات
کلمات واژه نامه

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد