خبر خبر

ديدار با فرماندهي سپاه حفاظت هواپيمايي
ديدار با فرماندهي سپاه حفاظت هواپيمايي

رئیس فرودگاه رامسر با پاسداران و جانبازان فرودگاه رامسردیدارکرد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه رامسر:  روز یکشنبه 97.2.2

مهندس خازنی رئیس فرودگاه رامسر به همراه پوررمضان مسئول روابط عمومی فرودگاه به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار وروز جانباز با سرگرد امان پور فرماندهی سپاه حفاظت هواپیمایی فرودگاه رامسر و مهندس درویش زاده وآقای قربی جانبازان دفاع مقدس دیدار واز زحمات آنان تقدیر کرد.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد