خبر خبر

بازديد دانش آموزان رامسر از فرودگاه
بازديد دانش آموزان رامسر از فرودگاه

دانش آموزان مدرسه علم وادب رامسر با مشاغل فرودگاه رامسر آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه رامسر: دانش آموزان مدرسه راهنمایی علم وادب روز دوشنبه 97.2.3 همزمان با هفته مشاغل با حضور مربیان خود در فرودگاه رامسر حاضر شده وضمن بازدید از بخش های مختلف فرودگاه با توضیحات کارشناسان مربوطه با مشاغل موجود در فرودگاه نیز آشنا شدند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد