خبر خبر

بررسي موانع پروازي
بررسي موانع پروازي

جلسه بررسی موانع پروازی باند قدیم فرودگاه رامسر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه رامسر: جلسه بررسی موانع پروازی فرودگاه رامسر با حضور فرماندار،شهردار، رئیس اداره طراحی واجرای دستورالعمل های پروازی شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران،نماینده سازمان میراث فرهنگی،روسای اداراتبرق ومیراث فرهنگی رامسر ،کارشناسان میراث فرهنگی استان مازندران و رئیس و معاون فرودگاه رامسر در تاریخ97.2.11 در فرودگاه رامسر برگزار شد و حاضرین پس از بررسی موضوع به اتفاق هم از بلوار معلم که بخشی از درختان موجود درآن جزء موانع پروازی محسوب می شوند .لازم به ذکر می باشد رفع موانع در قسمت شرق باند(تیرهای برق) ازتاریخ 97.2.9 آغاز شده است.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد