خبر خبر

بررسي موانع پروازي باند جديد97.2.15
بررسي موانع پروازي باند جديد97.2.15

موانع استفاده از باند جدید وبتنی فرودگاه رامسربررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرودگاه رامسر: شنبه پانزدهم اردیهشت نود وهفت جلسه بررسی رفع موانع پروازی باند جدید وقدیم فرودگاه رامسر با حضوردکتر باقریان عضوهیات مدیره ومعاون عملیات فرودگاهی شرکت فرودگاه ها وناوبری هوایی ایران،دکتر عدل معاون فنی و امور زیربنایی وتولیدی سازمان برنامه وبودجه کشور،مهندس رحمانی رئیس راه وترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه وبودجه کشور،مهندس وطنخواه مدیرکل ومهندس کمالی معاون عملیات فرودگاهی فرودگاه های استان مازندران،آزاد فرماندار،باقرسلیمی شهردار رامسر ومهندس خازنی رئیس و مهندس درویش زاده معاون فرودگاه رامسر در دفتر ریاست فرودگاه رامسر برگزار شد وحاضرین به بررسی وراهکار های برطرف نمودن موانع ومشکلات موجود پرداختند.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد